พิมพ์

ยาพื้นเมือง

เขียนโดย Super User. Posted in ความรู้ที่ในหลวงมอบให้

ยาแก้พิษ

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb045.pdf

ยาพื้นเมือง

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb048.pdf

ยารักษานิ่ว

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb044.pdf

ต่อกระดูก เข้าเฝือกไม้

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb041.pdf

ยาแก้ผิดเดือน หรือกินของผิด

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb039.pdf

กระซุย

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb038.pdf

ก้อบมือก้อบตีนรักษาโรค

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb037.pdf

ยามดตะขึด

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb036.pdf 

ยาเทือกหลวง

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb035.pdf 

หมอตำแย

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb025.pdf 

ยาแก้กลางข่วงบ้าน

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb022.pdf 

ยาสมุนไพร (น้ำมวบ)

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb021.pdf 

สมุนไพรน้ำลูกยอ

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb020.pdf 

ยาขาง (เจ้าญาณ)

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb014.pdf 

ยาแก้กลางบ้าน แก้ท้องร่วง

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb010.pdf 

สมุนไพรที่ใช้แก้บิด (ตำบลน้ำมวบ)

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb08.pdf 

สมุนไพรที่ใช้รักษาอาการแพ้อักเสบ แมลงสัตว์กัดต่อย (ตำบลน้ำมวบ)

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb07.pdf 

สมุนไพรที่ใช้ แก้ไข้ แก้ไอและขับเสมหะ (ตำบลน้ำมวบ)

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb06.pdf 

การกำจัดหมัด เหา (ตำบลน้ำมวบ)

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb05.pdf 

ยาสมุนไพร (จอมจันทร์ หมู่ 6)

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-cure-herb02.pdf 

มะเขือแจ้ 

http://www.openbase.in.th/files/wiangsa-manage038.pdf 

ยากำลังมหาศาล

http://www.openbase.in.th/files/pom48014_1.pdf  >> เอกสารอ้างอิง

http://www.openbase.in.th/files/pom48014_2.pdf >> เนื้อหา